Szeretnénk, hogy gyermekeink érzelmi biztonságban nőjenek fel.
Szeretnénk, ha ezt nemcsak a családban, hanem az intézményekben is megkaphatnák.
Szeretnénk, hogy gyermekeinket ne neveljék, inkább mutassanak követendő pozitív példát.
Szeretnénk, hogy gyermekeink kíváncsiságát ébren tartsák, hogy egészséges, kreatív emberekké válhassanak.
Szeretnénk, hogy gyermekeink szabadon játszhassanak, mert a szabad játékkal fejlődhet a legoptimálisabban.
Szeretnénk, hogy gyermekeink WALDORF óvodába és iskolába járjanak..

A Waldorf-pedagógia államilag elismert alternatív oktatási rendszer, nem magániskola. A "Waldorf" név védjegyoltalom alatt áll és a minőségbiztosítási rendszerekhez hasonló módon ellenőrzik és védik.
A Waldorf iskolát a világon mindenütt szülői kezdeményezés hozza létre és non-profit, közösségi formában működteti. A 70 jelenlegi magyar Waldorf óvoda és iskola mindegyike állami normatívából és szülői hozzájárulásokból tartja fenn magát.
A Waldorf óvodák és iskolák komoly szabályok szerint működnek, bár egészen mások szerint, mint a hagyományos iskolák. Alaptantervüket nem az állam, hanem a Waldorf kerettanterv határozza meg.
A Waldorf intézményekben a pedagógus felvételiztet, és osztályába családokat válogat, nem csupán gyermekeket. Nem kell "valamilyennek" lenned, hogy bekerülj egy osztályba, a felvételi folyamat inkább arra jó, hogy a pedagógus és a szülő biztosak lehessenek abban, hogy az otthoni és az intézményi nevelés alapjaiban nem ellenkezik egymással.
Hitünk szerint a Waldorf szemlélet tudatos, szabadon gondolkodó, választani és változtatni képes generációt nevel.