FELVÉTELI KÖZLEMÉNY

 

 

A 2020/21. nevelési évre történő beiratkozás tárgyában tájékoztatjuk a szülőket, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel kiadott, minden óvodára kötelező 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat előírásainak megfelelően a felvételre jelentkezésre és beiratkozásra az alábbi szabályok irányadóak.

 

1.      A felvételi jelentkezés, beíratási szándék bejelentésének ideje, módja

 

Ideje:        2020. április 2. – április 17.

Módja:      elsődlegesen elektronikus úton az óvoda hivatalos e-mail címére:

tunderzugjelentkezok@gmail.com

Benyújtandó iratok, adatok:

o   felvételi jelentkezési lap (honlapunkról letölthető)

o   gyermek anamnézise (honlapunkról letölthető)

o   nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (honlapunkról letölthető)

o   kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda neve, címe, hivatalos e-mail címe

 

Ha az elektronikus bejelentés akadályozott, a szülő telefonon is megteheti szándéknyilatkozatát Szente Borbála intézményegység-vezetőnél:

telefonszám: +36706222485

munkanapokon 10 és 15 óra között

Ebben az esetben a felvételi jelentkezési lap szerinti adatokat és a körzetes óvoda adatait veszi fel és rögzíti az óvodánk, az jelentkezési lapot, anamnézist pedig majd a személyes beiratkozáskor kell átadnia a szülőnek.

 

Kérjük, hogy lehetőség szerint mielőbb adják be a jelentkezést és az anamnézist annak érdekében, hogy tudjon az óvoda időben beíratási időpontot adni minden szülőnek a beiratkozásra nyitvaálló időszakban.

 

Különösen indokolt esetben a személyes jelentkezésre is időpontot biztosítunk, telefonon történt egyeztetés alapján.

 

Az óvoda által már befogadott felvételi jelentkezéseket nem kell ismételten benyújtani, ezeket beiratkozási szándéknyilatkozatként kezeljük.

 

 

2.      Beiratkozás

 

Ideje:        kijelölt időpontban 2020. április 17-ig

A kijelölt időpontról a szülőket elektronikusan az általuk bejelentett e-mail címre, vagy telefonon tett bejelentés esetén telefonon értesítjük.

 

Módja:      személyesen, járványügyi előírások betartásával

 

Szükséges okmányok bemutatása:

o   gyermek személyi igazolványa

o   gyermek lakcímigazolványa

o   gyermek TAJ-kártyája

o   szülő személyi igazolványa és lakcímigazolványa

 

Egyebek:

1. pont szerinti eredeti iratok benyújtása

 

Az EMMI-határozat értelmében az óvodának a beiratkozást minden jelentkező számára biztosítania kell, majd ezt követően kell döntést hoznia a felvétel kérdésében.

 

Felhívjuk ezért a szülők figyelmét, hogy a beiratkozás nem jelenti a gyermek felvételét, a felvétel kérdésében hozott óvodai döntésről csak később, a beiratást követően kapnak értesítést.

 

3.      Döntés és értesítés a felvételről, jogorvoslat

 

2020. április 17. és 20. között dönt az óvoda a felvételi kérelmekről.

A szülőket írásban, postai úton vagy a szülő kérelmére az általa bejelentett e-mail címre megküldve elektronikus úton értesíti.

A gyermekfelvétel kérdésében a döntéshozatal a Waldorf-pedagógia csoportösszetételre vonatkozó elvei alapján történik, a pedagógiai elveket a jelentkezői körre egyenként és összességükben mérlegeli az Óvónői Kollégium, és pedagógiai meggyőződése alapján dönt.

 

A szülőt a felvételt elutasító döntéssel szemben jogorvoslati jog illeti meg: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz (Székesfehérvári Waldorf Egyesült, 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati utca 125.) kérelmet nyújthat be a döntés felülvizsgálatára.

 

A felvett gyermekek körzetes óvodáját legkésőbb 2020. április 20-ig értesítjük a felvételről, és ezzel egyidejűleg rögzítjük az óvodai jogviszonyt a KIR nyilvántartásában. A felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot, adatot az óvoda az adatvédelmi előírásoknak megfelelően töröl a nyilvántartásából, illetve azokat megsemmisíti.

 

4.      Írásbeli megállapodás megkötése

 

A felvételt nyert gyermekek szülőivel az óvodai jogviszonyhoz kapcsolódó írásbeli megállapodások, egyéb szükséges nyilatkozatok aláírására a szülőkkel külön egyeztetett időpontban kerül sor.)